जन्मिएकै आधारमा अमेरिकाको नागरिक हुने प्रावधान हटाउने तयारीमा ट्रम्प

31 Oct, 2018 / 0
जन्मिएकै आधारमा अमेरिकाको नागरिक हुने प्रावधान हटाउने तयारीमा ट्रम्प

Leave a Comment


Comment using Facebook